Liiketoiminta-alueet

Suuri osa asiakkaistamme toimii metalli- ja kaivosteollisuuden aloilla, joten alihankintatuotteitamme ovat mm. kallionporauslaitteiden hitsatut ja koneistetut runko- ja puomistorakenteet, kivenmurskainkoneiden runkolevyt ja murskausleukojen kiinnityskappaleet, kaivureiden siirtoalustat sekä maanrakennuskoneiden kuljetuslavetit, kivituotetehtaan laitekomponentit.

Sellu-, paperi- ja energiateollisuuden tarpeisiin toimitamme mm. laakeripukit ja -pesät sekä hoidamme myös valuaihioiden hankinnan. Vahvaa osaamistamme on myös hitsatut ja koneistetut teräsrakenteet. Maa- ja metsätaloustuotteitamme ovat mm. vahvojen työkoneiden keskinivelet.

Meriteollisuus koostuu laitevalmistajista, kokonaistoimittajista sekä laivanrakennus-, korjaus- ja offshore-telakoista. Valmistamme tälle teollisuuden alalle komponentteja, kontinkäsittelylaitteiden valuosien koneistuksia sekä hitsattuja teräsrakenteita.

LEKO Group yhteistyömme kautta toimimme monella liiketoiminta-alueella kokonaisratkaisumallilla, joka tarjoaa asiakkaalle joustavan ja hallitun alihankintaverkoston.


Kaivannaisteollisuus


Puu- ja metsäteollisuus

TK-Vilmet - Puu- ja metsäteollisuus


Offshore-teollisuus

TK-Vilmet - Offshore-teollisuus


Paperi- ja selluteollisuus

TK-Vilmet - Paperiteollisuus


Kierrätysteollisuus

TK-Vilmet - Kierrätysteollisuus


Meri- ja telakkateollisuus

TK-Vilmet - Meri- ja telakkateollisuus


Energiateollisuus

TK-Vilmet - Energiateollisuus


Konepajateollisuus

TK-Vilmet - Konepajateollisuus